Dell Vostro 5468 VTI35008W-Gold Core i3 - 7100U (up to 2.4 Ghz ) - 4G - 500 - 14" HD (3 cell - 42WWhr) - Windows 10

Còn hàng

Giá: 13.100.000₫

Tổng quan

Dell Vostro 5468 VTI35008W-Gold Core i3 - 7100U (up to 2.4 Ghz ) - 4G - 500 - 14" HD (3 cell - 42WWhr) - Windows 10

Dell Vostro 5468 VTI35008W-Gold Core i3 - 7100U (up to 2.4 Ghz ) - 4G - 500 - 14" HD (3 cell - 42WWhr) - Windows 10 
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
0963872333