CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA
Hotline:    0982247133 – 0963 485 444
Máy bàn:  024 629 33 199
Email:         maytinhbachkhoahanoi.vn@gmail.com
Văn Phòng Giao Dịch: Số16 Ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Kho Hàng và Bảo hành: Số16 Ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội